İş Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalı..

Hangi çalışma ilişkilerinin iş hukuku kapsamına girdiğini belirleyebilmek için toplumda bağımlı çalışanlar ile bağımsız çalışanlar ayrımı yapılması gerekir. Bağımsız çalışanlar, ‘,Hukuku kapsamına girmezler. Çünkü, iş hukuku başkalarına bağımlı olarak veya başkasının organizasyonunu girmek suretiyle yapılan iş sebebiyle ortaya çıkan İlişkileri düzenler.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku sosyal güvenlik alanındaki toplumsal ve bireysel olayların, emeklilik, maaşlar, devlet güvencesi sosyal güvence, gibi birçok olguya da içerisinde barındıran hukuki olayları içeren hukuk dalıdır.

Özellikle gelişmekte olan ve ekonomisi zayıf ülkelerde kişilerin ekonomik ve sosyal açıdan refaha ulaşmalarını sağlamak açısından iş ve sosyal güvenlik hukuku çok önemlidir.

  • Hizmet tespiti davaları
  • işçi tarafından işveren gönderilecek ihtarnameler
  • İşverenle işçi, arasında çıkan her turlu uyuşmazlık akdinin feshi nedeniyle kıdem tazminatı, ihbar tazminatı vs alacak davaları
  • işe iade ve ona bağlı alacak davaları
  • Fazla çalışma, ulusal bayram, hafta tatili – genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti vs. alacak davaları
  • İş kazası davaları
  • Sigorta alacakları
  • İş sözleşmelinin hazırlanması
  • İbranamelerin geçersizliğinin tespiti davaları vb.
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin her türlü dava.
social position

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir