Borçlar Hukuku

Ayıplı mal, Borçlular hukuku,

Kişiler arasındaki özel borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Borç ilişkisi, iki ya da daha fazla kişi arasında kurulan ve bunlardan birini diğerine karşı belli bir davranışta bulunmakla yükümlü kılan hukuki bir ilişkidir. Borç ilişkisinin konusu çok değişik olabilir. Bunu da genellikle sözleşmeler yoluyla gerçe

kleştiririz. Örneğin bakkaldan ekmek almamız, otobüse binmemiz, kantinde çay içmemiz halinde sözleşme yapmak suretiyle değişik borç ilişkileri kurmuş oluruz. Aslında hayatımızı sürdürmemizi sağlayan mal ve hizmetlerin dolaşımı genellikle sözleşmeler yoluyla sağlanmaktadır. Sözleşmeleri düzenleyen hukuk dalı ise borçlar hukukudur.

Bir başka deyişle borçlar hukuku, kişilerin haksız fiiller sonucu mal ya da şahıs varlıklarında meydana gelen azalmanın giderilmesi yani zararın telafi edilmesi ile ilgilenir. Bu yönüyle de borçlar hukuku, kişilerin zarar görmelerini önlemeyi ya da ortaya çıkan zararı gidermeyi amaçlayan bir hukuk dalıdır.

Görüldüğü üzere borç ilişkileri günlük hayatta etrafımızı çepeçevre kuşatmıştır. Medeni bir biçimde hayatımızı sürdürebilmemiz, değişik borç iliş

kileri kurmak yoluyla mümkündür. Bizler ise hayatınızı medeni bir biçimde sürdürebilmeniz adına yaşadığınız hukuki uyuşmazlıklarda uzman kadromuzla yanınızdayız.

Av. Hakan GÜLTEKİN HUKUK Bürosu;

Borçlusundan alacağını tahsil edemeyenler için alacak davaları, kişinin gördüğü malvarlığında, psikolojisinde veya vücut bütünlüğünde meydana gelen zararlar sonucu maddi ve manevi tazminat davaları, kira tespiti, kiranın artırımı gibi davaların takip işlemlerini

Kişinin satın aldığı mal ve hizmetlerin kusurlu olması sebebiyle Ayıplı mal ve hizmete ilişkin davaların, zilyetliğin naklinde yaşanan ihtilaflara ilişkin davaların, alacaklının ve borçlunun temerrüdüne ilişkin davaların, taşınır ve taşınmaz malların devredilmesine, satılmasına ilişkin davaların takip işlemlerini

Kat mülkiyetinden doğan ihtilaflar, ipotek ve rehin tesisi işleri, sebepsiz zenginleşme gibi davaların takip işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Daha fazla oku...

Tazminat Hukuku

İş kazası kaynaklı maddi-manevi tazminat davaları, destekten yoksun kalma tazminatı, trafik kazalarından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları, sözleşmeden kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları, haksız fiilden kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları,  hakaret, iftira vb.ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklı maddi-manevi tazminat davaları, uğranılan her tür zarara karşı sorumluluğu bulunan gerçek kişi, tüzel kişi ya da resmi kurumlara karşı açılacak her tür maddi-manevi tazminat davalarında, beden bütünlüğünün ihlali sebebiyle tazminat davaları konularında titizlikle çalışılmaktadır.

Daha fazla oku...

Aile Hukuku

AİLE HUKUKU, BOŞANMA, NAFAKA ve BOŞANMA DAVALARI
Av Hakan GÜLTEKİN Hukuk Bürosu, aile hukuku ile düzenlenen alanlarda yaşanan tüm uzlaşmazlıklarda süratli ve çözüm odaklı hizmet vermektedir.
Av Hakan GÜLTEKİN Hukuk Bürosu olarak aile hukuku alanında verdiği bazı hukuksal hizmetler;

 • Evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması
 • Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi için açılacak davaların takibi
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi
 • Boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi
 • Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi ile evlat edinme işlemleri
 • Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki destek
 • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi
 • Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi
Daha fazla oku...

İş Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalı..

Hangi çalışma ilişkilerinin iş hukuku kapsamına girdiğini belirleyebilmek için toplumda bağımlı çalışanlar ile bağımsız çalışanlar ayrımı yapılması gerekir. Bağımsız çalışanlar, ‘,Hukuku kapsamına girmezler. Çünkü, iş hukuku başkalarına bağımlı olarak veya başkasının organizasyonunu girmek suretiyle yapılan iş sebebiyle ortaya çıkan İlişkileri düzenler.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku sosyal güvenlik alanındaki toplumsal ve bireysel olayların, emeklilik, maaşlar, devlet güvencesi sosyal güvence, gibi birçok olguya da içerisinde barındıran hukuki olayları içeren hukuk dalıdır.

Özellikle gelişmekte olan ve ekonomisi zayıf ülkelerde kişilerin ekonomik ve sosyal açıdan refaha ulaşmalarını sağlamak açısından iş ve sosyal güvenlik hukuku çok önemlidir.

 • Hizmet tespiti davaları
 • işçi tarafından işveren gönderilecek ihtarnameler
 • İşverenle işçi, arasında çıkan her turlu uyuşmazlık akdinin feshi nedeniyle kıdem tazminatı, ihbar tazminatı vs alacak davaları
 • işe iade ve ona bağlı alacak davaları
 • Fazla çalışma, ulusal bayram, hafta tatili – genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti vs. alacak davaları
 • İş kazası davaları
 • Sigorta alacakları
 • İş sözleşmelinin hazırlanması
 • İbranamelerin geçersizliğinin tespiti davaları vb.
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin her türlü dava.
Daha fazla oku...

Arabuluculuk

Büromuz sistematik teknikler uygulayarak, tarafların birbirlerini anlamalarını sağlayarak, uyuşmazlıkları en hızlı ve güvenilir şekilde çözmek için azami çabayı göstermekteyiz

Daha fazla oku...

Ticaret hukuku

Sektörlere yaklaşımımız bu sektörlerde bulunan müvekkillerimizin iş yaşamları boyunca yanında olmak ve karşılaştıkları hukuki sorunlara en etkili çözümleri bulmak yönündedir. Tecrübeli ekibimiz iş dünyasının derinliklerini bilmekte ve müvekkillerimizin karşılaştığı her soruna geniş bir açıdan bakarak kolayca çözüm bulabilmektedir. Ekibimiz ticaret hukukunun birçok alanında danışmanlık yapmaktadır.

Daha fazla oku...

Hukuki danışmanlık

AV. Hakan GÜLTEKİN Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, müvekkillerine her alanda adli danışmanlık hizmeti vermekte olup, müvekkilimiz olan şirket ve şahısların maruz kalacağı hukuki meselelerin uzman avukatlarımızca yapılacak bir ön inceleme neticesinde, hukuka uygun olarak ihtiyaç duyulan işlemlerin yapılması suretiyle ve sıhhatli bir süreç içerisinde çözüme eriştirmeyi amaçlamaktadır. AV. Hakan GÜLTEKİN Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerinin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamaya yönelik hızlı, emele uygun ve çözüm odaklı adli danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Daha fazla oku...

Web Sitemiz Yeni Yüzüyle yayın hayatına başladı

Dinamik ve yenilikçi yönetim anlayışı, güvenilir ve itibarlı konumuyla AV. Hakan GÜLTEKİN Hukuk ve Danışmanlık Yeni Web Sitemiz Yayına Girmiştir. Yeni sitemiz tüm cihazlarla uyumlu ve daha modern bir görünümle siz değerli halkımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. Sitemiz ile ilgili öneri görüş ve şikayetlerinizi iletişim bölümünden iletebilirsiniz.

Daha fazla oku...

Trafik Kazaları ve Tazminat Davası

trafik-kazasi-tazminati

Trafik Kazaları ve Tazminat Davası : Ülkemizde, araç kullanan kişilere yeterli eğitim verilmemesi, trafik denetimlerindeki yetersizlikler, yollardan kaynaklanan kusur ve aksaklıklar, alkollü araç kullanımı, trafik kurallarına riayetsizlik gibi nedenlerden her gün yüzlerce maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü trafik kazası olmaktadır.

Trafik kazaları neticesinde, kazaya karışanların canı veya vücut bütünlüğü yanında, maddi olarak da zararlar meydana gelmektedir. Trafik kazaları neticesinde oluşan maddi – manevi zararların nasıl tazmin edileceği aşağıda dile getirilmiştir.

Ülkemizde sıklıkla meydana gelen ölümlü trafik kazaları neticesinde, vefat edenin yakınları için talep edilecek tazminat hakları aşağıda belirtilmiştir.

 • Destekten yoksun kalma tazminatı,
 • Cenaze ve defin giderleri,
 • Vefat edenin, vefatı anına kadar yapılan tedavi giderleri ve diğer masraflar,
 • Kazaya karışan aracın uğradığı hasara ilişkin maddi tazminat,
Daha fazla oku...